Mộ công giáo 04

Mộ công giáo đá 04 – là mẫu mộ đá đẹp được các nghệ nhân làng đá chế tác và lắp đặt từ đá xanh tự nhiên. Công ty đá mỹ nghệ Bảo An nhận ch... Read More

Mộ ba đao đá 07

Mộ ba đao đá số 07 – là mẫu mộ đá có ba tầng mái Mộ ba đao đá được chế tác bởi đá xanh Thanh Hóa, Ninh Bình, các phiến đá cấu thành ngôi mộ đ... Read More

Mộ ba đao đá 01

Mộ ba đao đá số 01 – là mẫu mộ đá có ba tầng mái Mộ ba đao đá được chế tác bởi đá xanh Thanh Hóa, Ninh Bình, các phiến đá cấu thành ngôi mộ đ... Read More

mộ tháp đá 07

Mộ tháp đá 07 –  được chế tác từ đá tự nhiên nguyên khối, mộ tháp đá thường sử dụng làm nơi yên nghỉ cho các bậc cao tăng đắc đạo. Công ty đ... Read More

Mộ hai đao đá 5

Mộ hai đao đá số 05 – là mẫu mộ đá có hai tầng mái bằng đá Mộ hai đao đá được chế tác bởi đá xanh Thanh Hóa, Ninh Bình, các phiến đá cấu thàn... Read More

Mộ hai đao đá 4

Mộ hai đao đá số 04 – là mẫu mộ đá có hai tầng mái bằng đá Mộ hai đao đá được chế tác bởi đá xanh Thanh Hóa, Ninh Bình, các phiến đá cấu thàn... Read More

Khu lăng mộ đá 8

Giới thiệu hình ảnh khu lăng mộ đá số 8 với đầy đủ các hạng mục cần thiết của một khu lăng mộ đá, như lăng thờ đá dùng để thờ chung cho khu lăng m... Read More

Khu lăng mộ đá 3

Giới thiệu hình ảnh khu lăng mộ đá số 3 là khu lăng mộ với đầy đủ các hạng mục như lăng thờ đá, lan can đá, mộ đá công giáo. Khu lăng mộ này được... Read More