Mộ hai đao đá 4

Mộ hai đao đá số 04 – là mẫu mộ đá có hai tầng mái bằng đá Mộ hai đao đá được chế tác bởi đá xanh Thanh Hóa, Ninh Bình, các phiến đá cấu thàn... Read More

Mộ hai đao đá 3

Mộ hai đao đá số 03 – là mẫu mộ đá có hai tầng mái bằng đá Mộ hai đao đá được chế tác bởi đá xanh Thanh Hóa, Ninh Bình, các phiến đá cấu thàn... Read More

Mộ hai đao đá 2

Mộ hai đao đá số 02 – là mẫu mộ đá có hai tầng mái bằng đá Mộ hai đao đá được chế tác bởi đá xanh Thanh Hóa, Ninh Bình, các phiến đá cấu thàn... Read More

Mộ hai đao đá 1

Mộ hai đao đá số 01 – là mẫu mộ đá có hai tầng mái bằng đá Mộ hai đao đá được chế tác bởi đá xanh Thanh Hóa, Ninh Bình, các phiến đá cấu thà... Read More

Khu lăng mộ đá 9

Giới thiệu hình ảnh khu lăng mộ đá số 09 với một dãy các ngôi mộ đá không mái đặt liền nhau cho các thành viên trong gia tộc, các ngôi mộ đá này không có... Read More

Khu lăng mộ đá 8

Giới thiệu hình ảnh khu lăng mộ đá số 8 với đầy đủ các hạng mục cần thiết của một khu lăng mộ đá, như lăng thờ đá dùng để thờ chung cho khu lăng m... Read More

Khu lăng mộ đá 6

Giới thiệu hình ảnh khu lăng mộ đá số 6 với đầy đủ các hạng mục cần thiết của một khu lăng mộ đá, như lăng thờ đá dùng để thờ chung cho khu lăng m... Read More

Khu lăng mộ đá 5

Giới thiệu hình ảnh khu lăng mộ đá số 5 là khu lăng mộ đá đẹp Khu lăng mộ này được chế tác từ đá xanh Thanh Hóa hoặc Ninh Bình, các phiến đá đều là ... Read More

Khu lăng mộ đá 4

Giới thiệu hình ảnh khu lăng mộ đá số 4 là khu lăng mộ với đầy đủ các hạng mục như lăng thờ đá, lan can đá, mộ đá. Khu lăng mộ này được chế tác ... Read More

Khu lăng mộ đá 3

Giới thiệu hình ảnh khu lăng mộ đá số 3 là khu lăng mộ với đầy đủ các hạng mục như lăng thờ đá, lan can đá, mộ đá công giáo. Khu lăng mộ này được... Read More